Infopunt Zorg

Infopunt Zorg

“Infopunt Zorg” in de MFA Hart van Hapert

Als je vragen hebt over de zorg voor jezelf of iemand anders.

De overheid wil dat we langer thuis blijven wonen.
Als je gezond blijft en je alles zelf kunt regelen is dat een prima gedachte. Maar als je door ziekte, een ongeval of simpel door de gevolgen van het ouder worden zorg of ondersteuning nodig hebt, is de eerste vraag: “waar en of bij wie kan ik terecht met mijn vraag, welke instanties, organisaties zijn er die mijn zorgvraag kunnen beantwoorden, wie wijst mij de weg”.
Daarom zijn we gestart met het Infopunt Zorg.

VANAF 1 JUNI BEREIKBAAR OP ALLE WERKDAGEN  10.30 – 11. 30 UUR. 

Bij het Infopunt Zorg kun je terecht voor vragen en advies over de zorg voor jezelf of iemand uit je omgeving.
Vragen als:

  • Welke zorg heb ik nodig nu of in de toekomst
  • Bij welke instanties, zorgverleners kan ik met mijn zorgvraag terecht
  • Hoe verlopen de procedures bij het aanvragen van zorg bij organisaties die zorg leveren
  • Binnen welke wettelijke regeling past mijn zorgvraag: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (ZVW) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  • Welke formulieren horen er bij een aanvraag van zorg
  • Hoe zit het met de eigen bijdrage
  • Enz.

Het infopunt is dus bedoeld om mensen  de weg te wijzen, te adviseren en te informeren.

De vrijwilligers die u te woord staan, hebben zelf ruime ervaring opgedaan in de wereld van de zorg en zijn via de Seniorenvereniging Hapert opgeleid als ouderenadviseur of cliëntondersteuner door de KBO Brabant in Den Bosch.
Deze service is een activiteit die georganiseerd wordt door samenwerking tussen het seniorensteunpunt d’ Ouwe Pastorie en Seniorenvereniging Hapert.
Het infopunt bevindt zich naast de ruimte voor de bloedafname.

Weekagenda d’ Ouwe Pastorie

SVH Hapert

SVH Hapert is een vereniging waar veel vriendschap, saamhorigheid en gezelligheid heerst en waar u van harte welkom bent!

Lees meer over onze vereniging